Về chúng tôi

APKAndroid (https://apkandroid.co/) là dịch vụ Kho lưu trữ APK cho các ứng dụng và trò chơi Android chất lượng cao.

APK được thực hiện dành riêng để khám phá các ứng dụng và trò chơi mới nhất, nổi bật hoặc hữu ích cho bạn. Nó cũng cung cấp cho bạn một mục để tải xuống tệp APK của một ứng dụng miễn phí. Với tệp APK, bạn có thể cài đặt tệp bằng cách sao chép tệp APK vào thẻ SD của thiết bị Android.

Gửi email của bạn đến: [Email protected]

Nhận thêm APKAndroid