• Ảnh chụp màn hình AGPS FOS 1
  • Ảnh chụp màn hình AGPS FOS 2
  • Ảnh chụp màn hình AGPS FOS 3
  • Ảnh chụp màn hình AGPS FOS 4
  • Ảnh chụp màn hình AGPS FOS 5

Thông tin ứng dụng của AGPS FOS

Tên ứng dụngAGPS FOS
Phân loạiApps, Kinh doanh
Nhà phát triển
Tên góicom.infogird.backgroundverification
phiên bản1.1
Xêp hạng 4
Kích thước3.5 MB
Yêu cầuAndroid 4.4 +
cập nhật2020-10-09
Cài đặt5+

Mô tả của AGPS FOS

Một ứng dụng cho người dùng FOS của AG System Pvt Limited.
- Xem các trường hợp được chỉ định
- Chấp nhận / Từ chối các trường hợp
- Làm việc trên các trường hợp và gửi tác phẩm của bạn
- Xem hiệu suất / TAT của bạn trong chính ứng dụng.
giải quyết lỗi