Trình tải xuống APK

Trình tải xuống APK trực tuyến FAQ

 1. Trình tải xuống APK trực tuyến là gì?
  Trình tải xuống APK trực tuyến là một công cụ web của bên thứ 3 để tải xuống APK & OBB từ GooglePlay Store. Nó cung cấp cho bạn phương pháp đơn giản nhất để tải xuống các phiên bản mới nhất và các phiên bản cũ hơn của bất kỳ ứng dụng Android nào.
 2. Trình tải xuống APK trực tuyến hoạt động như thế nào?
  Ứng dụng Google Play Store hoạt động bằng cách sử dụng giao thức có tên là protobuf API (bộ đệm giao thức) và Trình tải xuống APK trực tuyến sử dụng cùng một API. Nó tạo ra liên kết tải xuống trực tiếp và tải xuống các tệp APK và OBB trực tiếp từ các máy chủ của Google và bạn không cần có tài khoản Google để sử dụng nó.
 3. Tôi có thể tải xuống các ứng dụng bị hạn chế không?
  Đúng. Trình tải xuống APK trực tuyến có thể tải xuống các ứng dụng không tương thích trong khu vực và không tương thích (không có sẵn ở đất nước của tôi, hoặc không tương thích với thiết bị của bạn).
 4. Tôi có thể tải xuống Gói ứng dụng Android (Chia APK) không?
  Đúng. Trình tải xuống APK trực tuyến có thể tải xuống Gói ứng dụng Android (Phân phối động với các APK phân chia). Bạn có thể cài đặt APK chia nhỏ thông qua Splits APK Installer (SAI).
 5. Tôi có thể tải xuống APK với các tùy chọn cụ thể không?
  Đúng. Trình tải xuống APK trực tuyến có thể tải xuống APK với các tùy chọn cụ thể (Kiến trúc CPU, Phiên bản Android, Máy tính bảng, TV Android).
 6. Trình tải xuống APK trực tuyến có an toàn không?
  Trình tải xuống APK trực tuyến tải xuống APK gốc / thuần túy trực tiếp từ các máy chủ của Google. Cách tốt nhất để đảm bảo tệp APK an toàn là sử dụng trang web VirusTotal (phát hiện vi-rút, kiểm tra băm, kiểm tra chứng chỉ nhà phát triển).
 7. Sự thay thế tốt nhất cho ApkPure, ApkMirror, Evozi là gì?
  APKAndroid.co là một Trình tải xuống APK trực tuyến tuyệt vời bên cạnh APKPure, APKMirror và Evozi. Nó cực nhanh, dễ sử dụng và cung cấp ít nhất 7 triệu ứng dụng.