DMCA

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của DMCA

Tất cả nội dung trên APKAndroid.CO được gửi tới APKAndroid.co bằng email hoặc có sẵn ở nhiều nơi trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm hình ảnh và video) được đăng tải được cho là được đăng trong các quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Thông báo vi phạm bản quyền

APKAndroid.com tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA lâm). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DM DMCA) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên APKAndroid.co hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đủ chi tiết các tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một thuật ngữ tìm kiếm theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm APKAndroid.co.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc là bị xâm phạm.

Vui lòng gửi thông báo vi phạm qua email tới [email được bảo vệ]

Vui lòng cho phép chúng tôi một hoặc hai ngày để trả lời email. Lưu ý rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được nộp đúng. Cảm ơn.