• Ảnh chụp màn hình OctopusPro 1
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 2
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 3
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 4
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 5
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 6
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 7
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 8
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 9
  • Ảnh chụp màn hình OctopusPro 10

Thông tin ứng dụng của OctopusPro

Tên ứng dụngOctopusPro
Phân loạiApps, Kinh doanh
Nhà phát triển
Tên góiau.octopuspro.app
phiên bản1.7.59
Xêp hạng 5 ( 23)
Kích thước49.8 MB
Yêu cầuAndroid 4.2 +
cập nhật2020-10-09
Cài đặt1,000 +

Mô tả của OctopusPro

OctopusPro sẽ giúp bạn giảm chi phí quản lý và vận hành nhân viên và khách hàng, cho phép bạn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của mình.