• Ảnh chụp màn hình Sumy GPS Inclusive 1
  • Ảnh chụp màn hình Sumy GPS Inclusive 2
  • Ảnh chụp màn hình Sumy GPS Inclusive 3
  • Ảnh chụp màn hình Sumy GPS Inclusive 4
  • Ảnh chụp màn hình Sumy GPS Inclusive 5
  • Ảnh chụp màn hình Sumy GPS Inclusive 6

Thông tin ứng dụng của Sumy GPS Inclusive

Tên ứng dụngSumy GPS Inclusive
Phân loạiApps, Maps & Điều hướng
Nhà phát triển
Tên góiappinventor.ai_sergey_svetaylo.SumyGPSInclusive
phiên bản2.2
Xêp hạng 5
Kích thước6.8 MB
Yêu cầuAndroid 5.0 +
cập nhật2020-10-14
Cài đặt100 +

Mô tả của Sumy GPS Inclusive

Đăng nhập Також він зручний для людей з руховими розладами - інтерфейс не містить дрібних елементів.
Додаток є інклюзивним - тобто використовувати його можуть всі.

Додаток дозволяє:
- знайти потрібну зупинку та автоматично прокласти до неї піший маршрут за допомогою Google Maps;
- на обраній зупинці дізнатися прогноз прибуття транспорту. Якщо транспорт що прямує до зупинки з низькою підлогою - це відобразится в прогнозі. Прогноз відсортовано по прибуттю транспорта - тобто один т той самий маршрут моиве буттю транспорта - тобто один і той самий маршрут моиве буто декілька уто декілька упр
- обрати бажаний транспорт та встановити цільову зупинку на маршруті. Додаток сповістить про наближення та прибуття до цільової зупинки.

Увага! Для роботи додатку у фоновому режимі потрібно відключити для нього оптимізацію батартеї у налашту ваенляхту Для повернення у додаток з фонового режиму достатньо натиснути на сповіщення.

Якщо відключити оптимізацію не вдається:
1) відстеження зупинки можливе лише якщо телефон під час відстеження жодного разливе лише якщо телефон під час відстеження жодного разу не вимиаонся не вимиккався е
2) якщо телефон вимикався або додаток було згорнуто, для того, щоб продовжити відстеження, потрібно буде знов повернутись на екран вибору зупинок, та обрати потрібну зупинку

Як вимкнути оптимізацію батареї для деяких моделей телефонів:

Samsung

Вимкніть оптимизацію батареї в Системні налаштування-> Батарея-> Деталі-> SumyGPSInclusive.

Також можуть знадобитись наступні дії:
Вимкніть “Адаптивний режим акумулятора”
Вимкніть “Перехід у режим сну” (Đặt các ứng dụng không sử dụng ở chế độ ngủ)
Вимкніть “Автоматичне відключення додатків” (Tự động tắt các ứng dụng không sử dụng)
Видалити SumyGPSInclusive зі списку додатків, які знаходяться у режимі сну.
Вимкніть фонові обмеження (giới hạn nền) для SumyGPSInclusive

Xiaomi

Вимкніть контроль додатку у налаштуваннях батареї (Налаштування - Батарея та продуктиIвя --енемоденеод

Також можуть знадобитись наступні дії:
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, дтавгий тапамути ньо тап но ньо “.

Huawei

Перейдіть у Налаштування-> Додаткові параметри-> Диспетчер батареї-> Захищені додатки, знайдіть у списку в списке SumyGPSInclusive, и помітьте додаток як захищений.
У налаштуваннях смартфона, зайдіть у Налаштування -> Батарея -> Запуск програм. За замовчуванням ви побачите там активний перемикач “Керувати усім автоматично”. Знайдіть додаток SumyGPSInclusive та оберіть його. Унизу з'явиться вікно з трьома перемикачами, дозвольте роботу у фоні.
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, оиктститои данизу тавам
У Налаштування-> Програми та сповіщення-> Програми-> Налаштування-> Спеціальний доступ-> Ігнорувати оптимизацію батареї-> Знайти SumyGPSInclusive у списку-> Дозволити.

Sony

Перейдіть у Налаштування -> Батарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимизація батамиматреї -> миPSраро

OnePlus

У Налаштування -> Батарея -> Оптимизація батареї на SumyGPSInclusive повинно бути “Не оптимізувати”. Такоже натисніть на кнопку с трьома вертикальними крапками у правому верхньому куті та прослідкуйте, щоб перемикач “Продвинуті оптимізації” було вимкнуто.
Також можуть знадобитись наступні дії:
У списку недавніх додатків (квадратний індикатор унизу екрану) знайти SumyGPSInclusive, та поставити “замок”.

Motorola

Налаштування -> Батарея -> Три крапки з правого боку зверху -> Оптимізація енергоспоживання -> Натиснути напис “Не заощаджують” та обрати “Усі програми” -> Обрати SumyGPSInclusive -> Не оптимізувати.
Ứng dụng này được thiết kế cho những người khiếm thị sử dụng các chương trình để phát âm thanh thông tin trên màn hình. Nó cũng thuận tiện cho những người bị rối loạn vận động - giao diện không chứa các phần tử nhỏ.
Ứng dụng này được bao gồm - nghĩa là mọi người đều có thể sử dụng nó.

Ứng dụng này cho phép:
- tìm điểm dừng mong muốn và tự động tạo tuyến đường đi bộ đến đó bằng Google Maps;
- tại điểm dừng đã chọn để tìm hiểu dự báo về thời gian vận chuyển đến. Nếu xe sắp dừng với số sàn thấp - điều này sẽ được phản ánh trong dự báo. Dự báo được sắp xếp theo sự xuất hiện của phương tiện giao thông - tức là cùng một tuyến đường có thể nhiều lần trong danh sách dự báo;
- chọn phương tiện giao thông mong muốn và đặt điểm dừng mục tiêu trên tuyến đường. Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về cách tiếp cận và đến điểm dừng chân.

Chú ý! Để chạy ứng dụng trong nền, bạn cần tắt tối ưu hóa pin trong cài đặt điện thoại. Chỉ cần nhấp vào thông báo để quay lại ứng dụng từ nền.

Nếu bạn không thể tắt tối ưu hóa:
1) Chỉ có thể dừng theo dõi nếu điện thoại chưa bao giờ được tắt hoặc ứng dụng chưa được thu nhỏ trong quá trình theo dõi.
2) nếu điện thoại đã tắt hoặc ứng dụng đã được thu nhỏ, để tiếp tục theo dõi, bạn sẽ cần quay lại màn hình chọn điểm dừng và chọn điểm dừng mong muốn

Cách tắt tối ưu hóa pin cho một số kiểu điện thoại:

Samsung

Tắt tối ưu hóa pin trong Tùy chọn hệ thống-> Pin-> Chi tiết-> SumyGPSInclusive.

Bạn cũng có thể cần các bước sau:
Tắt chế độ pin thích ứng
Tắt Đặt các ứng dụng không sử dụng ở chế độ ngủ
Tắt Tự động tắt các ứng dụng không sử dụng
Xóa SumyGPSInclusive khỏi danh sách các ứng dụng đang ở chế độ ngủ.
Tắt các hạn chế nền cho SumyGPSInclusive

Xiaomi

Tắt kiểm soát ứng dụng trong cài đặt pin (Cài đặt - Pin và hiệu suất - Tiết kiệm năng lượng - SumyGPSInclusive - Không hạn chế

Bạn cũng có thể cần các bước sau:
Trong danh sách các ứng dụng gần đây (chỉ báo hình vuông ở cuối màn hình), tìm SumyGPSInclusive, chạm lâu vào ứng dụng đó và đặt "khóa".

Huawei

Đi tới Cài đặt-> Tùy chọn nâng cao-> Trình quản lý pin-> Ứng dụng được bảo vệ, tìm SumyGPSInclusive trong danh sách và đánh dấu ứng dụng là được bảo vệ.
Trong cài đặt điện thoại thông minh, hãy chuyển đến Cài đặt -> Pin -> Khởi chạy ứng dụng. Theo mặc định, bạn sẽ thấy một nút chuyển hoạt động “Tự động quản lý mọi thứ”. Tìm ứng dụng SumyGPSInclusive và chọn nó. Một cửa sổ với ba công tắc sẽ xuất hiện ở dưới cùng, cho phép làm việc trong nền.
Trong danh sách các ứng dụng gần đây (chỉ báo hình vuông ở cuối màn hình), tìm SumyGPSInclusive, hạ nó xuống và đặt một "khóa".
Trong Cài đặt-> Ứng dụng và thông báo-> Ứng dụng-> Cài đặt-> Quyền truy cập đặc biệt-> Bỏ qua tối ưu hóa pin-> Tìm SumyGPSInclusive trong danh sách-> Cho phép.

Sony

Vào Cài đặt -> Pin -> Ba chấm trên cùng bên phải -> Tối ưu hóa pin -> Ứng dụng -> SumyGPSInclusive - Tắt tối ưu hóa pin.

OnePlus

Trong Cài đặt -> Pin -> Tối ưu hóa Pin trên SumyGPSInclusive sẽ là “Không tối ưu hóa”. Ngoài ra, hãy nhấp vào nút có ba chấm dọc ở góc trên bên phải và đảm bảo rằng nút radio Tối ưu hóa nâng cao đang tắt.
Bạn cũng có thể cần các bước sau:
Trong danh sách các ứng dụng gần đây (chỉ báo hình vuông ở cuối màn hình), hãy tìm SumyGPSInclusive và đặt một "khóa".

Motorola

Cài đặt -> Pin -> Ba dấu chấm ở trên cùng bên phải -> Tối ưu hóa nguồn -> Nhấp vào “Không lưu” và chọn “Tất cả chương trình” -> Chọn SumyGPSInclusive -> Không tối ưu hóa.
2.2:
- Додано звукову індикацію завантаження даних.

2.1:
- Додано можливість змінити радіус пошуку зупинок (у розділі “Про додаток”). За замовчування радіус складає 500 метрів. Можливі значення - від 100 до 1000 метрів.
- Додано індикацію завантаження даних.

2.0:
- Відтепер відстеження прибуття можливе також у фоновому режимі.
- Виправлено роботу функції “Де я?”
- Кольорову гаму елементів відкореговано для користування особами з порушеннями зору.
- Мінімальна версія Android - 5.0